Hulp bij leren

Basisschool:

Heeft uw kind problemen met leren lezen of spelling?

 -Of is juist begrijpend lezen en woordenschat een probleem?

 -Vallen de rekenresultaten tegen en zijn “verhaaltjessommen” een probleem?

De studiemethode die wij gebruiken is speciaal gemaakt om hiaten in kennis en vaardigheden op te vullen.

Lees verder

Voortgezet onderwijs:

-Is de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs moeilijk?

-Is uw kind afgehaakt na het halen van enkele onvoldoendes?

-Slecht rapport of komt er teveel op hem/haar af?

Studievaardigheden die toepasbaar zijn op alle vakken zijn belangrijk.

 

 

Lees verder

Leren studeren

 

 Opvoeden van kinderen

-Heeft u moeite uw kind te sturen?

-Zijn er conflicten in huis die de sfeer bederven?

imagesCA2SWEC6

Er zijn een paar wetmatigheden die niet alleen voor volwassenen gelden, maar blijkbaar ook voor kinderen!

In persoonlijke consulten leert u naast de wetmatigheden ook deze toe te passen.

Lees verder