Hulp bij leren

Basisschool

Methode de Haan

Leren lezen

In de vorige eeuw leerden kinderen pas lezen in de eerste klas (nu groep 3). De kleuterschool (groep 1 en 2) was de plek waar kinderen leerden plakken en knippen en kleuren en schilderen op grote bladen en borduren. Het was een vuistregel, dat pas als kinderen waren begonnen met tanden wisselen, het leesplankje eraan te pas kwam. Dat werkte prima; slechts een klein percentage kinderen had extra lessen nodig van de juf na school.

Wat is er veranderd?

Hoe komt het dat er tegenwoordig zoveel dyslexie verklaringen moeten worden uitgeschreven? De methode van leren lezen is veranderd. De “hele woord” methode is overgewaaid uit de V.S. als zou het sneller resultaat geven. Als gevolg werd de “hele woord” methode geïntroduceerd op ongeveer alle scholen in Nederland (Veilig Leren Lezen is de bekendste). Kinderen leerden een heel woord herkennen in plaats van de afzonderlijke letters. De kinderen leerden maan, roos vis “lezen” (eigenlijk als “geheel” herkennen), maar de woorden room, vaas en naar, waarin dezelfde letters in een andere volgorde stonden, vormden vaak een probleem.

Drs. W. de Haan ontwierp in de 80-er jaren een leren lezen methode die gebaseerd is op letters aan elkaar leren lezen en letterdoos oefeningen met 1 lettergreep woorden: ABC methode de Haan. Terug naar de beproefde methode van vóór 1958 (Hoogeveen met aap noot mies). Met het z.g. Blauwe Boekje van de Haan leert uw kind vrijwel moeiteloos lezen, met behapbare stappen.

Zie de link voor meer informatie

 

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

De docenten van onze bijlescentra hanteren allen dezelfde studiemethode die garant staat voor de juiste opbouw van de reken en taal vaardigheden, waardoor een stevige basis voor het voortgezet onderwijs gelegd wordt.

 

Begrijpend Lezen

Als kinderen moeite hebben met begrijpend lezen, wordt dat voor het grootste deel veroorzaakt doordat er woorden in de tekst staan die ze niet kennen. Dit zijn niet alleen woorden zoals milieu, grafiek en procent, maar ook gewone woorden waar je niet zo gauw aan denkt, zoals: tijdens, voordat of afstand. Of kleine woordjes zoals toch, pijp, of eis.

De bijlescentra en scholen die aangesloten zijn bij Applied Scholastics gebruiken een speciale methode* om die woorden in de tekst te vinden die de leerling niet weet. Het is een één op één vorm van begeleiding.
Daarnaast kunnen kinderen vanaf groep 6 de cursus “Hoe Leer ik Leren” volgen, zodat ze zich bewust worden van de woorden die ze niet kennen, ook de kleine woordjes! De cursus “Hoe Leer ik Leren” geeft de leerling de gereedschappen om zelf de woorden te ontdekken die hij/zij niet weet. En ze vervolgens op te zoeken in het woordenboek. Zo snijdt het mes aan twee kanten, want de woordenschat neemt natuurlijk ook toe.
Hoe ze met een woordenboek moeten werken om de juiste definitie te vinden wordt ook aangeleerd. Op die manier heeft deze cursus waarde voor hun hele verdere leven. Zo krijgen ze de gereedschappen om hun dromen waar te maken.

* Zie Hubbard Studiemethode.

Rekenen

Hoe komt het dat zoveel kinderen moeite hebben met vermenigvuldigen en delen? Sinds 1971 is het z.g. Realistisch rekenen ingevoerd. De methode heeft een aantal pluspunten omdat de de rekensommen inderdaad op werkelijke situaties betrekking hebben. De prestaties vallen echter enorm tegen (PPON onderzoek 2004). De basisvaardigheden zoals tafels; over het tiental heen optellen en aftrekken; vermenigvuldigen en (staart-)delen, worden niet genoeg geoefend, waardoor breuken, procenten en meten al helemaal niet lukken.

De bijlescentra en scholen van Applied Scholastics gebruiken degelijke rekenmethoden waarmee een kind goed leert rekenen. Als kinderen die bijles krijgen verwarringen hebben in de realistische (zie voorbeelden hieronder) methode van hun school, wordt dat ook opgehelderd, zodat ze wel mee kunnen met de klas. Dus wordt de studiemethode van Hubbard ook bij rekenen toegepast!

Zie verder link naar de presentatie van Jan van der Craats: http://staff.science.uva.nl/~craats/Rainer27-09-07.pdf over het verschil tussen Realistisch rekenen en het rekenen van voor 1980. 

Voorbeeld van het nieuwe “delen”. Geen staartdeling maar herhaald aftrekken.

voorbeeld realistisch rekenen