Hulp bij leren

Bijlescentrum Aps Bussum

Bijlescentrum APS Bussum geeft individuele bijles op maat voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs.

Bijlesdocent Aukje Koster is ook docente Nederlands met ervaring in Nederlands als Tweede Taal (NT2) lessen.

Bovendien is ze remedial teacher in de dyslexie methode, die ontwikkeld is door drs. W. de Haan. ( voor meer informatie zie Abc Methode de Haan

Aukje koster

  Het Bijlescentrum APS:


Bijles voor basisschoolleerlingen die een achterstand hebben in taal, begrijpend lezen en rekenen (alle groepen). Bijspijkeren van achterstanden in deze vaardigheden opdat ze beter voorbereid zijn voor de Cito eindtoets groep 8. Studievaardigheden voor leerlingen van groep 8. Bijles voor leerlingen van groep 3 en 4 die moeite hebben met leren lezen.

Al vele jaren geef ik bijles rekenen en taal aan o.a. kinderen van basisscholen.

Vaak komen kinderen in de hogere groepen in de problemen met breuken, procenten en kommagetallen, omdat er hiaten zitten in de vaardigheden die ze in lagere groepen hadden moeten leren. Speciaal hiervoor is een parallel met school lopende reken/wiskunde methode ontwikkeld, die de hiaten opvult.

Omdat er steeds meer kinderen uit groep 3 en 4 zijn die problemen hebben met leren lezen en spellen ( ongeveer 30%), heb ik me als docent Nederlands gespecialiseerd in het behandelen van de dreigende dyslexie van deze kinderen ( Methode de Haan).

Ook oudere leerlingen en volwassenen, al dan niet met een dyslexie diagnose, zijn van harte welkom. Het traject duurt langer naarmate de leeftijd hoger is, maar in alle gevallen is er verbetering merkbaar binnen drie maanden.

Een uitwerking in klei van het verschil tussen de omtrek en de oppervlakte van een akker met een hek.

Intake en inschrijving:

Er vindt altijd eerst een vrijblijvend intakegesprek plaats. Zo wordt een duidelijk beeld gekregen van waar de leerling precies hulp bij nodig heeft. Er wordt een plan van aanpak voorgelegd en de leerling kan ingeschreven worden.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak belt u 035-6975030

E-mail: aps@planet.nl

Feedback

Op 14 maart 2017 is door SiL het volgende over u geschreven:
Wij zijn erg blij met Aukje! Mijn dochter was behoorlijk achter geraakt met rekenen.
Aukje is zeer begaan, is rustig en geduldig en neemt alle tijd om haar op haar gemak te stellen en alles stap voor stap uit te leggen.
Nu, ca. 1,5 jaar verder, is mijn dochter keurig op het niveau waar ze hoort. Ze heeft een mooi cijfer voor rekenen, een prachtig cito-resultaat én veel meer zelfvertrouwen!
Dank je wel, Aukje!

Groep 8 basisschool- Bijles sinds eind groep 6.

“Alweer de laatste bijles van onze zoon. Het is snel gegaan en Lucas heeft het rekenen mooi opgehaald! Goed dat hij precies 535 voor de Cito eindtoets gehaald heeft! Dat hij nu echt is aangenomen bij de Fontein maakt hem erg trots en klaar om naar te vo te gaan!

Ook omdat hij ten volle heeft kunnen laten zien wat hij kan en hij heeft natuurlijk meer zelfvertrouwen gekregen door zijn sprongen in het rekenen!

Heel erg veel dank voor je grote bijdrage daaraan!” Esther