Hulp bij leren

Hubbard Studiemethode

Demontratie  van de blokkades die kunnen optreden als men studeert.                Email: aps@planet.nl

 

Achtergrond van de Hubbard Studiemethode

De Eerste Studiebarrière

Het ontbreken van het voorwerp waar de studie over gaat.
Als je bijvoorbeeld probeert de functie en werking van een auto, een computer  of het zonnestelsel te begrijpen, is een gedrukte  pagina met tekst niet genoeg. Het voorwerp zelf of videobeelden zijn onontbeerlijk.

 

befbar1

Heb je wel eens gezien dat kinderen of studenten er
zo uitzien als ze studeren?

Misschien heb je zelf dit gevoel ervaren, toen je probeerde iets te leren. 

Iemand die iets bestudeert zonder de voorwerpen die bij dat onderwerp horen, zal deze en een aantal andere specifieke reacties ervaren.

Het kunnen herkennen en aanpakken van deze reacties is heel belangrijk om het onderwerp dat je bestudeert te kunnen begrijpen en toepassen – en het is van essentieel belang voor een leerkracht om een leerling het onderwerp te laten begrijpen.

Tweede Studiebarrière

Een te steile studiegradiënt.

Een gradiënt is iets stap voor stap leren of doen. Een gradiënt kan gemakkelijk zijn, waarbij iedere stap met gemak gedaan kan worden, of het kan moeilijk zijn, waarbij iedere stap moeite kost.

Een te steile gradiënt bestaat hieruit, dat vaardigheden die men in een eerdere stap heeft geleerd, niet goed onder de knie gekregen heeft en verder is gegaan met stappen die complexer zijn.

Een student die een gradiënt overgeslagen heeft, kan zich verward of duizelig voelen (een wankelend of zwaaiend gevoel alsof je bijna valt).

Deze twee reacties heeft iemand als hij in het onderwerp dat hij aan het bestuderen is een stap heeft overgeslagen of tegen een te steile gradiënt is gebotst.

 

Derde Studiebarrière

Een woord dat niet begrepen of verkeerd begrepen is. De derde en belangrijkste barrière is die van het misbegrepen woord.

Heb je wel eens een boek of een krant gelezen, waarbij je aan het eind van de bladzijde kwam en je je niet meer kon herinneren wat je gelezen had?

Dit is een verschijnsel van een misbegrepen woord: na het woord dat je niet  of verkeerd begrepen hebt, ontstaat er een leegte en neem je de rest van de tekst niet meer op.

De kwestie is veel ernstiger dan men zou vermoeden en van de drie barrières drukt die van het misbegrepen woord het zwaarst op intermenselijke relaties, het denken en begrip.

Het is het misbegrepen woord dat bepaalt of iemand goed kan leren of niet.

 

barr1

Een scala van reacties komt voort uit verkeerd begrepen woorden en het is de voornaamste factor die intelligentie bepaalt. Het bepaalt ook of men een vaardigheid die men geleerd heeft ook werkelijk kan toepassen en in welke mate van professionaliteit

Misbegrepen woorden kunnen ervoor zorgen dat een student een studie laat vallen.

Weten wanneer er sprake is van een misbegrepen woord of symbool, weten hoe het te vinden en op te lossen, bepalen uiteindelijk het succes van iedere student.

 

 

 

 

 

© 2018 Applied Scholastics International. All Rights Reserved. Applied Scholastics is een dienstmerk en een handelsmerk in het bezit van Association for Better Living and Education en wordt met diens toestemming gebruikt.

Grote erkentelijkheid wordt betuigd aan de L.Ron Hubbard Library voor goedkeuring om een selectie van L.Ron Hubbard, die kopijrecht dragen te mogen herdrukken.