Hulp bij leren

Voorgezet onderwijs

– Zijn er hiaten wat betreft rekenen, dan maken we naar aanleiding van de resultaten van een instaptoets een individueel programma dat de hiaten in vaardigheden ( denk aan tafels of procenten en breuken) opvult. De docenten zorgen ervoor dat de leerling volledig begrip krijgt over de bewerking waar hij/zij moeite mee heeft. Vervolgens de stap goed inoefenen en dan pas door naar de stof van het voortgezet onderwijs.

– Een cursus Hoe Leer ik Leren om studie-vaardig te worden, behoort tot de mogelijkheden. Hier leert de leerling zijn woordenschat in de vreemde talen mee te vergroten en en de stof van vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuur-, schei- en wiskunde  te begrijpen en toepassen.

Ook hierbij wordt een woordenboek, beeldend materiaal en klei gebruikt – zie studiemethode.